โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

“นวมราชานุสรณ์ องค์ภูมิธร พระองค์ทรงโปรดเกล้า พระราชทานเป็นนาม สถานศึกษาปวงเรา เป็นมงคลล้นเกล้าล้นฟ้า”

Loading...

ผ่านมา 44 ปี จากโรงเรียนธรรมดาๆ ในจังหวัดเล็กๆ อย่าง “นครนายก” กลายเป็นโรงเรียนที่สร้างบุคคลากรที่มีการศึกษาออกสู่สังคมได้อย่างดียิ่ง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้า และฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวังกระโจม ทรงปรารภว่าโรงเรียนประชาบาลวังกระโจม ควรจะขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาออกไปถึงระดับมัธยมศึกษา พร้อมกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงิน ที่มีผู้ทูลเกล้าจำนวนประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้าง

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

ต่อจากนั้น อดีตเจ้าคุณอุดมฯ หรือพระอุดมสารโสภณ หรือ พระราชปัญญาโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสสมัยนั้น ได้หาทุนดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มเติม โดยได้รับความ ร่วมมือจากพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต ธมมวิตกโก หรือหลายท่านรู้จักกันในนามว่า เจ้าคุณนรฯแห่งวัดเทพศิรินทราวาส ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 ล้านบาท และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรงบประมาณให้อีก 535,000 บาท รวมกันจนได้อาคารเรียนหลังแรกเมื่อ พ.ศ. 2514

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

พระองค์ได้ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนนวมราชานุสรณ์” อ่านว่า นะ วะ มะ ราชานุสรณ์ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 และยังได้พระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันของอาคารเรียน

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นอาคารทรงไทย ๓ ชั้น ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนหลังแรก และเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 100 คน มีครู 10 คน

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดหอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2517 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จพระราชทานธง ลูกเสือชาวบ้านที่พลับพลารับเสด็จฯโรงเรียน และหลังจากนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาที่โรงเรียนอีก 6 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเสด็จเมื่อ พ.ศ. 2527


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Nakorn-nayok