แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  หมู่บ้านในถ้ำ

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!


  หมู่บ้าน Zhongdong Miao หมู่บ้านเล็กๆ ในมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ที่มีประชากรอยู่เพียง 100 คน แต่นับว่าเป็นสถานที่สุดแปลกแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,800 เมตร

  Loading...

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  ภายในมีโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือกัน และยังมีสนามกิฬาเล็กๆ สำหรับเด็กๆ และบางวันที่นี่จะไม่ได้รับข่าวสารจากโลกภายนอก หากจะออกไปตลาดต้องเดินทางไปเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!

  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!


  แปลกแต่จริง!! หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถ้ำ ถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตา!!