ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

ว่าในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 ราย โดยมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 2 ราย

Loading...

ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 45,185 ราย เหลือรักษาอยู่ 16,119 ราย แบ่งเป็น อยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 13,169 ราย รพ.สนาม 2,950 ราย

โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก 223 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 55 ราย และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย สะสม 108 ราย โดยการระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย.2564 สะสม 16,322 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.09

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 105 เป็นหญิงไทย อายุ 78 ปี อาศัยที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีอาการ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. มีอาการ และเมื่อวันที่ 17 เม.ย. เสียชีวิตในเวลา 18.10 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 106 เป็นชายไทย อายุ 78 ปี อาศัยใน กทม. อาชีพค้าขาย เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 11 เม.ย. มีอาการป่วย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเมื่อวันที่ 19 เม.ย. เสียชีวิตในเวลา 11.35 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 107 เป็นหญิงอินเดีย อายุ 86 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโรคไทรอยด์ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ผลตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตในวันเดียวกันในเวลา 20.48 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 108 เป็นชายไทย อายุ 30 ปี อาศัยใน กทม. เป็นโรคอ้วน มีประวัติไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. มีอาการป่วย ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีปอดอักเสบรุนแรง อาการแย่ลง และเมื่อวันที่ 19 เม.ย. เสียชีวิตในเวลา 05.39 น.

ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จะเห็นว่าผู้ป่วยอาการหนัก เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เป็นอุทาหรณ์ หลายรายมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้า การสัมผัสในครอบครัว การไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวต้องระวังมากขึ้น

ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย

ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย

ยอดโควิดพุ่ง ดับเพิ่มอีก 4 ราย


ที่มา: มติชน