สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ หนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยก้าวผ่านทุกปัญหากับเงินสำรองพร้อมใช้ ที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน ดอกเบี้ยต่ำ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง คุณสมบัติผู้กู้ และดอกเบี้ยเป็นแบบไหน มาดูกันกันครับ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

Loading...

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นอีกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันดังนี้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ว่าจะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ให้วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร) จะมีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ และคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

คุณสมบัติของผู้กู้

 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
 • เป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

Loading...
 • มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน ดอกเบี้ย MRR+3.5%
 • ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ) ดอกเบี้ย MRR+5.5%

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับพนักงานเอกชน

กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ว่าจะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และทางบริษัทต้องมี MOU กับธนาคารกรุงไทย (หากทำงานเอกชนและบริษัทไม่มี MOU ให้ข้ามไปดูแบบกรุงไทย 5 Plus เลย) ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร) จะมีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ และคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
 • เป็นพนักงานเอกชน
 • บริษัทมีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU)
 • มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน ดอกเบี้ย MRR+3.5%
 • ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน หน่วยงานมี MOU) ดอกเบี้ย MRR+6.0%

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทย 5 Plus

เป็นสินเชื่อที่เปิดให้พนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปยื่นกู้ได้ โดยเป็นผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุงานไม่เกิน 60 ปี ให้วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย MRR+9% โดยให้กู้สูงสุด 1 ปี ต่ออายุปีต่อปีแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
 • เป็นพนักงานเอกชน
 • บริษัทไม่มีสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย (MOU)
 • มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • มีคนค้ำประกัน/ไม่มีคนค้ำประกันก็ได้ ดอกเบี้ย MRR+9.0%

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชื่อที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเจ้าของร้านค้ารายย่อยที่เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ยื่นกู้ได้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้

Loading...
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

 • โปรดติดต่อสอบถามทางธนาคารกรุงไทยโดยตรง

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

ชมคลิป


ที่มา: ธนาคารกรุงไทย