เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

วันที่ 3 พ.ค. หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรน 6 กิจกรรมเป็นวันแรก ในจำนวนนี้รวมถึงร้านตัดผมด้วย โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า ร้านตัดผมแทบทุกแห่ง เนืองแน่นไปด้วยลูกค้าที่ต่างตั้งแถวรอคิวใช้บริการ ทั้งสุภาพบุรุษและสตรี

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

Loading...

แต่ต้องงดเว้น บริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่ง หรือเลือด เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ทำเล็บ งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ทำสีผม ยืดผม จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดทันที หลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า

ส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

Loading...

1.ให้ทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

3.ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ

4.ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

5.ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ

6.จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

7.อาจเพิ่มมาตรการ ใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

Loading...

ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้ตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคน ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป สถานพยาบาล

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน โดยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. สสจ. หรืออสม. จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง

เปิด 7 เงื่อนไขต้องปฏิบัติ สำหรับร้านตัดผม สุ่มตรวจพบ-ปิดทันที

และสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บริการข้อใด จะให้หยุดให้บริการ และปรับปรุงการบริการจนกว่าจะผ่านเกณฑ์


ขอบคุณข้อมูลจาก : Khaosod