รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.​ทางด้าน “นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ จำนวน 65 ล้านบาท

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น

Loading...

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ผลิตแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน โดยคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

โดยหน้ากากแบบผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น จะส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงมือประชาชน ภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้ ตามข้อมูลทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทุกครัวเรือนในเขต กทม.กว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

โดยเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ และเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือนพ.ค.นี้

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

ส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จ.นนทบุรี สมุทรปราการ จ.ภาคใต้ และ3 จ.ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

ซึ่งคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าจะพิจารณาจัดสรรแจกจ่ายเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง หากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ สามารถตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com เพื่อแจ้งข้อมูลในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ

รอเลย! รัฐบาลแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงหน้าบ้าน


ที่มา: Khaosod