พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

ช่วงเวลาที่ผู้คนในสังคมต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด Work from Home ถูกนำมาใช้ในระบบการทำงาน

เช่นเดียวกับ Social Distancing เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และ พระภิกษุ ถือเป็นอีกกลุ่มบุคคลในสังคมที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกิจของสงฆ์

Loading...

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการบิณฑบาต หรือการทำวัตรเช้าและเย็น ซึ่งต้องประกอบพิธีกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

โดย “พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทโธ” พระลูกวัดมัชฌันติการาม ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคมโดยการสวม Face Shield และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังหยิบของจากญาติโยมที่มาใส่บาตรทุกครั้งที่ต้องออกบิณฑบาตช่วงเช้าของทุกวัน

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

ขณะที่ในระหว่างบิณฑบาต การสวมใส่หน้ากากอนามัยทำให้หายใจและให้พรญาติโยมที่มาใส่บาตรไม่สะดวก อีกทั้งเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางดวงตาได้อีกด้วย

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

สำหรับการจัดทำ Face Shield ได้ศึกษาการทำจาก YouTube ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อชิ้นอยู่ในราคาไม่เกิน 20 บาท โดยเริ่มทำให้พระในวัดได้ใช้เป็นบางส่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไป

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19 พระสงฆ์ไทย รับมือโควิด-19พระสงฆ์ไทย รับมือโควิด-19พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19 พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19 พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19 พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19

พระสงฆ์ไทย ออกบิณฑบาต ปรับรับมือโควิด-19


ที่มา: THE STANDARD