ด่วน! แห่ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ ออนไลน์จนเว็บล่ม

กรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน “ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟ ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน จำนวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท

ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63 และรับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด

Loading...

ด่วน! แห่ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ ออนไลน์จนเว็บล่ม

ส่วนทายาทเจ้าของมิเตอร์และซื้อบ้านมือสอง หรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจนั้น ทาง 2 การไฟฟ้าขอเวลา 2 สัปดาห์ในการทำระบบ เพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสถึงมือเจ้าของมิเตอร์จริง ซึ่งทั้ง 2 การไฟฟ้าจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง นั้น

ด่วน! แห่ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ ออนไลน์จนเว็บล่ม

ล่าสุด วันที่ 25 มี.ค. มีรายงานว่า ตามขั้นตอนการคืนเงินจะเปิดให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนผ่านหน้าเว็บไซต์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แต่เวลาประมาณ 08.30 น. พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 เว็บ จนหน้าเว็บของทั้งกฟภ.และกฟน.มีปัญหา

ด่วน! แห่ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ ออนไลน์จนเว็บล่ม

โดยเฉพาะ กฟภ.นั้นพบว่าเว็บล่ม ขณะที่ กฟน.แจ้งว่าผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากให้ดำเนินการภายหลัง โดยกองประชาสัมพันธ์ของ 2 การไฟฟ้าแจ้งขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งแย่งกันใช้บริการ เพราะระบบการคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินให้ทุกสิทธิ ไม่มีวันสิ้นสุด ตามนโยบายรัฐบาล

ด่วน! แห่ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ ออนไลน์จนเว็บล่ม

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ 2 การไฟฟ้ากังวลแต่แรก เนื่องจากประชาชนต่างต้องการเงินไปใช้จ่ายในช่วงวิกฤตนี้ ขณะนี้ด้วยปริมาณเจ้าของมิเตอร์ไฟที่มีจำนวนมาก โดยกฟภ.ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า 19.5 ล้านราย วงเงินประกัน 19,700 ล้านบาท ขณะที่กฟน.ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,850 ล้านบาท

ที่มา: