รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก “ใบกระท่อม” ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!

ใบกระท่อม

กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า มิตราไจนา สเปซิโอซา คอร์ท มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มาลายู จนถึงเกาะนิวกินีด้วย ที่พบในประเทศไทยมีอยู่ ๓ พันธุ์ คือ แตงกวา (ก้านเขียว) ยักษาใหญ่ (รูปใบใหญ่) และก้านแดง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น ในประเทศไทย ภาคเหนือเรียกอีด่าง อีแดง กระอ่วม ภาคใต้ เรียกท่อม หรือท่ม ในมลายูเรียกคูทุม

ในประเทศไทยมีการนำมาใช้เป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง ชาวนานิยมบริโภคโดยการเคี้ยวใบสด หรือเอาใบมาย่างให้เกรียมและตำผสมกับน้ำพริกรับประทานเป็นอาหาร เพื่อให้มีแรงทำงานและสามารถทนตากแดดอยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเหนื่อย ชาวมลายูใช้ใบกระท่อมตำพอกแผล และใช้ทั้งใบเผาให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรคม้ามโต

Loading...

รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก "ใบกระท่อม" ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!

แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น กระท่อมถือว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมาย เพราะจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ชนิดเดียกับกัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 มาตรา 7

รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก "ใบกระท่อม" ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!

แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งตนเป็นประธานแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เข้าหารือร่วมกับกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ในการหารือ

รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก "ใบกระท่อม" ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!

ซึ่งเบื้องต้นในเรื่องของกระท่อมนั้น ยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ ห้ามปลูกห้ามจำหน่าย ยกเว้นบางกรณี ซึ่งต้องมาขอกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยขณะนี้ได้อนุญาตในบางพื้นที่ ไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ทุกครอบครัวปลูก

รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก "ใบกระท่อม" ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!

ซึ่งได้มีการคัดเลือกเป็นบางพื้นที่ คือ อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้ปลูกได้เพียงบ้านละ 3 ต้น และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตลอด ซึ่งการอนุญาตนั้นเนื่องจากวิถีชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้อนุญาตแบบเปิดกว้างแต่อย่างไร ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่ที่ปลูกเป็นการดำเนินการของทางป.ป.ส. ส่วนเรื่องกัญชาก็เช่นกัน ยังไม่อนุญาตยกเว้นการศึกษาวิจัยเท่านั้น

รู้หรือยัง!! สธ.อนุญาตให้ชาวบ้านปลูก "ใบกระท่อม" ได้แล้วนะ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้!!


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Matichon