เป็นบุญตายิ่งนัก…เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ “ในหลวง ร.9”

สมุดบัญชีในหลวง ร.9

ถือว่าเป็นบุญตาบิ่งนัก เมื่อเฟซบุ๊กเพจ สารวัตรเถื่อน ได้โพสต์เรื่องภาพบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 โดยได้ระบุข้อความว่า…

“แก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ แค่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ปฎิบัติต้องมีความเพียร ความอดทน การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า ทฤษฎีสั้นๆเข้าใจง่าย เป็นบุญตาที่ได้เห็นบัญชีของพ่อ”

Loading...

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"

เป็นบุญตายิ่งนัก...เมื่อได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อ "ในหลวง ร.9"


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Keawwhan