ใครมีญาติที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ลองดูที่นี่นะครับ และขอขอบคุณคุณหมอ อภิณพ มากๆครับที่ช่วยเหลือคนจนๆ

โรคมะเร็ง

ใครมีญาติที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ลองดูที่นี่นะครับ และขอขอบคุณคุณหมอ อภิณพ มากๆครับที่ช่วยเหลือคนจนๆ อดีตหมอด้านมะเร็งที่ติดแนวหน้าของประเทศไทยรับตรวจรักษาฟรีมานานกว่า 4 ปีแล้ว แล้วแต่จะบริจาคค่ายารักษา

หากไม่มีเงินก็รักษาให้ ฟรี……..

Loading...

ใครมีญาติที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ลองดูที่นี่นะครับ และขอขอบคุณคุณหมอ อภิณพ มากๆครับที่ช่วยเหลือคนจนๆ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิณพ จันทร์วิทัน
ประวิติการศึกษา
· วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วท.บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
· แพทยศาสตร์บัณฑิต ( พบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
· ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ( ศัลยศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล
· วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป แพทย์สภาประสบการณ์การทำงาน
· โรงพยาบาลโตราโนมอน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
· โรงพยาบาลควีนแมรี มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
· สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
· โรงพยาบาล Technical University of Munich ประเทศเยอรมนี
· สถาบันมะเร็ง MD Anderson รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
· สถาบันมะเร็งนานาชาติ เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส
· รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2524 – 2542 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
· เป็นกรรมการรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นศัลยแพทย์นานาชาติดีเด่นของสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2541
· ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งหลอดอาหารนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2552
· ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปรมาภรณ์มงกุฎไทย ( ปม.)

ที่ตั้งของโรงพยาบาล อภิณพเวชกรรม
36 ถ.วรสวัสน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
tel.036 246902
(รักษาเฉพาะวัน จ.-ศ. เท่านั้น)


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Sara-1000