เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

ทองคำสำรอง เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง ที่ธนาคารกลางของประเทศ หรือองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ได้ซื้อเก็บสะสมไว้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการลงทุนและเป็นหลักประกันทางการเงินของประเทศและองค์กรนั้นๆ และนี่คือ 17 อันดับ ประเทศที่รวยทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 17 ประเทศสเปน
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 281.6 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 19.8
มูลค่ารวม 14 ล้านล้านดอลลาร์

071500732401 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

Advertisement

 

อันดับที่ 16 ประเทศ เลบานอน
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 286.8 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 24
มูลค่ารวม 14.3 ล้านล้านดอลลาร์

071500732403 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 15 ประเทศอังกฤษ
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 310.3 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 9.3
มูลค่ารวม 15.4 ล้านล้านดอลลาร์

071500732405 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 14 ประเทศ ซาอุดิอาราเบีย
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 322.9 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 2.3
มูลค่ารวม 16 ล้านล้านดอลลาร์

071500732407 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 13 ประเทศโปรตุเกส
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 382.5 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 71.3
มูลค่ารวม 19 ล้านล้านดอลลาร์

071500732410 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 12 ประเทศใต้หวัน
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 422.7 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 71.3
มูลค่ารวม 21 ล้านล้านดอลลาร์

Advertisement

 

071500732412 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 11 ประเทศตรุกี
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 474.4 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 16.5
มูลค่ารวม 23.6 ล้านล้านดอลลาร์

071500732414 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 10 ประเทศอินเดีย
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 557.8 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 6.5
มูลค่ารวม 27.7 ล้านล้านดอลลาร์

071500732416 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 9 ประเทศเนเธอร์แลนด์
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 612.5 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 63.3
มูลค่ารวม 30.4 ล้านล้านดอลลาร์

071500732419 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 8 ประเทศญี่ปุ่น
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 765.2 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 2.6
มูลค่ารวม 38 ล้านล้านดอลลาร์

Loading...

071500732421 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 7 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,040 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 6.7
มูลค่ารวม 51.7 ล้านล้านดอลลาร์

071500732423 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 6 ประเทศรัสเซีย
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,498.7 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 16.2
มูลค่ารวม 74.4 ล้านล้านดอลลาร์

071500732425 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 5 ประเทศจีน
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,823.3 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 2.3
มูลค่ารวม 90.6 ล้านล้านดอลลาร์

071500732427 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

Advertisement

 

อันดับที่ 4 ประเทศฝรั่งเศส
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 2,435.8 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 65.4
มูลค่ารวม 121.1 ล้านล้านดอลลาร์

071500732430 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 3 ประเทศอิตาลี่
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 2,451.8 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 69.4
มูลค่ารวม 121.9 ล้านล้านดอลลาร์

071500732432 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 2 ประเทศเยอรมันนี
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 3,378.2 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 69.9
มูลค่ารวม 167.9 ล้านล้านดอลลาร์

071500732434 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

อันดับที่ 1 ประเทศอเมริกา
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 8,133.5 ตัน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ (% จากทองที่มี) 76
มูลค่ารวม 404.3 ล้านล้านดอลลาร์

071500732436 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!

แถม!! อันดับที่ 24 ประเทศไทย
มีทองคำอยู่ในครอบครอง 152.4 ตัน

071500732445 - เปิดรายชื่อ 17 ประเทศที่มีทองคำเยอะที่สุด แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาดูกัน!!


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Siamnews