ตื้นตันใจ!! “รัชกาลที่ ๑๐” ทรงรับสั่งเรื่อง “การประดับพระบรมฉายาลักษณ์” ในสถานที่ราชการ ให้ทำแบบนี้… ฟังแล้วน้ำตาไหลไม่รู้ตัว (รายละเอียด)

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความซึ่งระบุว่าเป็นของท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต ซึ่งเล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงตรัสถึง การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า…

“ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการเล่าว่ารัชกาลที่ 10 ตรัสว่า…
การประดับรูปตามสถานที่ราชการ
ขอให้ประดับรูปรัชกาลที่ 9 และสมเด็จคู่กันเหมือนเดิม
และให้ประดับรูปท่านตรงกลางในระดับต่ำลงมา กว่าล้นเกล้า 2 พระองค์. เพราะพระองค์ขอถวายบังคมสูงสุด

ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ
พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต
เป็นคนแจ้งให้ผู้เข้ารับประกาศทุกท่านทราบ”

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมิทนรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10