Advertisement

เตือน!! 21-22 ส.ค.นี้ สุริยคราสเต็มดวงในคืนจันทร์ดับ อาจ “เกิดอาเพศ” คล้ายปี 2538 รุนแรงที่สุด!

วันจันทร์ดับหรืออมาวสี เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลก ดวงจันทร์จึงหันด้านมืดเข้าหาโลก ทำให้ไม่เห็นดวงจันทร์ มักเกิดในวันแรม 14 ค่ำ หรือแรม 15 ค่ำ(วันพระใหญ่) ตามคติความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่า ประตูทั้งสามโลกเปิดออก โลกสวรรค์ โลกมนุษย์โลกบาดาลและถือว่าเป็นวันฟ้าเปิด จึงนิยมทำพิธีขอเงินพระจันทร์เพื่อความร่ำรวย

เตือนระวัง!! 21-22 ส.ค.นี้ สุริยคราสเต็มดวงในคืนจันทร์ดับ อาจ

ในคืนวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามเวลาประเทศไทย เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิดหมดดวง แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านตะวันตกของยุโรปและแอฟริกา

Advertisement

 

สุริยุปราคาครั้งนี้เงามัวของดวงจันทร์สัมผัสผิวโลกระหว่างเวลา 22:47 น. – 04:04 น. เงาที่ทำให้เกิดคราสเต็มดวงสัมผัสผิวโลกระหว่างเวลา 23:49 – 03:03 น. ผู้คนในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกามีโอกาสเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ (ตรงกับวันที่ 21 สิงหาคมพ.ศ. 2560 ตามเวลาท้องถิ่น) โดยเริ่มจากชายฝั่งด้านตะวันตกไปจรดชายฝั่งด้านตะวันออก โดยผ่านรัฐออริกอน ไอดาโฮ มอนแทนา ไวโอมิง เนแบรสกา แคนซัส ไอโอวา มิสซูรี อิลลินอยส์ เคนทักกี เทนเนสซี นอร์ทแคโรไลนา จอร์เจีย และเซาท์แคโรไลนา (เฉพาะพื้นที่ส่วนเล็ก ๆ ของมอนแทนาและไอโอวา) กึ่งกลางคราส ซึ่งเป็นเวลาที่ศูนย์กลางเงาดวงจันทร์ผ่านใกล้ศูนย์กลางโลกมากที่สุด เกิดขึ้นเวลา 01:26 น. บริเวณรัฐเคนทักกี เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนาน 2 นาที 40 วินาที ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้นานไม่เกิน 1 นาที 58 วินาที ส่วนชายฝั่งตะวันออกเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้นานไม่เกิน 2 นาที 34 วินาที

เตือนระวัง!! 21-22 ส.ค.นี้ สุริยคราสเต็มดวงในคืนจันทร์ดับ อาจ

Advertisement

 

ปกติแล้วการเกิดการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงจะให้ความรุนแรงมากกว่าแบบอื่นแต่ในครั้งนี้เกิดในวันจันทร์ดับ(อมาวสี)จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นพิเศษเนื่องด้วยอิทธิพลของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ภายใต้ราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีธาตุไฟปกครองด้วยดวงอาทิตย์และยังได้รับอิทธิพลร่วมจากดวงจันทร์ วิถีการเดินที่ผิดปกติของดาวบางดวงรวมไปถึงอิทธิพลของจันทรุปราคาที่เกิดในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

เตือนระวัง!! 21-22 ส.ค.นี้ สุริยคราสเต็มดวงในคืนจันทร์ดับ อาจ

ด้วยความหมายของดวงอาทิตย์ที่หมายถึงผู้นำจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียผู้นำระดับสูง บุคคลสำคัญในบ้านเมือง จะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเกิดเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายทำให้เกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหรือความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองจนอาจเกิดการเคลื่อนไหวหรือการประท้วงตามมา

ได้รับการสนับสนุน
Loading...

เตือนระวัง!! 21-22 ส.ค.นี้ สุริยคราสเต็มดวงในคืนจันทร์ดับ อาจ

ในด้านระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การเงินการคลังและการธนาคาร จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้อยกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต

ในวงการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ต่าง ๆร้านจำหน่ายหนังสืออาจจะมีการปิดตัวเพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนวิธีการการนำเสนอให้ทันสมัยเพื่อความอยู่รอด

Advertisement

 

ในหน่วยงานราชการตำรวจ ทหาร หน่วยงานด้านศาสนา-พระสงฆ์ หน่วยงานด้านการศึกษา จะเกิดการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารหรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ-ข้อกฎหมายพัฒนาไปในทางที่ดี มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมไปถึงการตัดสินคดีความต่าง ๆจะเป็นไปอย่างยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

ส่วนในระบบการขนส่งคมนาคมต่างๆและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม

อย่างไรก็ดีปัญหาต่าง ๆโดยรวมที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้ง จะส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านร้ายต่อประชาชนและสังคม ในด้านอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจเป็นอย่างมาก จึงขอให้ชาวไทยทุกคนมีสติตั้งรับและพิจารณาอย่างรอบคอบกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Tnews

Loading...