Advertisement

อยากรู้มั๊ย? 15 อันดับ จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดอะไรบ้าง?

ประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัดของ แต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางจังหวัดมีทรัพยากรมาก บางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้แต่ละจังหวัด มีความเจริญที่ไม่เท่ากัน วันนี้เราจึงจะพาไปดู 15 อันดับ จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทย จะมีจังหวัดใดบ้าง ไปดูกันเลย…

อันดับ 15 : นครศรีธรรมราช

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

Advertisement

 

อันดับ 14 : สมุทรปราการ

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 13 : เชียงราย

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 12 : พิษณุโลก

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 11 : สุราษฎร์ธานี

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 10 : อุบลราชธานี

Advertisement

 

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 9 : ขอนแก่น

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 8 : อุดรธานี

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 7 : นนทบุรี

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

ได้รับการสนับสนุน
Loading...

อันดับ 6 : นครราชสีมา

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 5 : ชลบุรี

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 4 : 

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 3 : สงขลา

Advertisement

 

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 2 : เชียงใหม่

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

อันดับ 1 : กรุงเทพมหานคร

15 อันดับ จังหวัดทีเจริญที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดของคุณไหม?

สถิติดังกล่าวได้จากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทย ทุกๆจังหวัดที่กล่าวมา มี 3 จังหวัด ที่มีการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละอำเภออย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด คือ

1) กรุงเทพมหานคร เป็นความเจริญแบบเมืองหลวง และศูนย์กลางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุด

2) ภูเก็ต เป็นความเจริญในรูปแบบ เมืองท่องเที่ยว โรงแรม ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

3) นนทบุรี เป็นความเจริญแบบย่านที่มีที่อยู่อาศัยมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดมีความเจริญกันในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้นความเจริญก็ไม่ได้วัดกันที่สิ่งปลูกสร้าง เพราะข้อมูลบางอย่างของบางจังหวัดไม่มีข้อมูลเลย แต่ทั้งนี้ข้อมูลนี้ก็มาจากสถิติจากกระทรวงมหาดไทย


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Kaijeaw

Loading...