Advertisement

รู้ไว้นะ!! กฎหมายใหม่ ปั่น “จักรยาน” บนท้องถนน ก็มีสิทธิ์ถูกจับปรับได้ บอกเลยเข้มงวดหนักมาก!!

หลังจากที่เกิดเรื่องราวมากมายสำหรับ นักปั่น กับผู้ใช้รถใช้ถนน ล่าสุด จราจร นำกฎหมายมาบังคับใช้กับเหล่านักปั่นแล้วครับ มาดูกันว่ามีกฏอะไรบ้าง แล้วมีข้อห้ามอะไรบ้าง.. แต่บอกไว้ก่อนเลยเข้มงวดจริงอะไรจริงงานนี้!

กฎหมายสำหรับ นักปั่น จักรยาน ทั้งหมด 5 ข้อ

Advertisement

 

1. รถจักรยานจะต้องติดกระดิ่งให้เสียงสัญญาณ โดยต้องได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

2. เครื่องห้าม (เบรค) ต้องใช้การได้ดี โดยรถจักรยานต้องหยุดได้ในทันที

3. โคมไฟติดหน้ารถจักรยาน มีแสงสีขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง โดยแสงไฟต้องส่องตรงไปข้างหน้า

เห็นพื้นทางได้ชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตรและอยู่ในระดับตํ่ากว่าสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์

Advertisement

 

4. โคมไฟติดท้ายรถจักรยาน ใช้แสงสีแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง และให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง หรือให้ติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทนได้

มาดูข้อห้ามกันบ้าง ทั้งหมด 7 ข้อ

ได้รับการสนับสนุน

1. ห้ามขับโดยประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

Loading...

2. ห้ามขับโดยไม่จับคันบังคับรถหรือขับปล่อยมือ

3. ห้ามขับขนานกันเกิน 2 คัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับจักรยาน

4. ห้ามขับโดยนั่งบนที่อื่น ที่มิใช่อานนั่งตามปกติ

Advertisement

 

5. ห้ามขับโดยบรรทุกผู้อื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสำหรับบรรทุกคน

6. ห้ามบรรทุกหรือถือสิ่งของใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจับคันบังคับรถหรืออาจจะ

เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

7.ห้ามเกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: กรมทางหลวง

Loading...