สมเด็จพระเทพ

เป็นบุญแท้ๆ!! สมเด็จพระเทพฯ ทรงขึ้นบ้านใหม่ ที่ทรงสร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสามัญชนคนธรรมดา!!

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการส่วนพระองค์ในจังหวัดอุทัยธานี และทำบุญพระตำหนักใหม่...

รูปโดน

ผู้หญิง

ผู้ชาย

อาหารการกิน